Choose an ECDL Test Center
Sign-up Now for ECDL
Validează autenticitate Permis ECDL
 • Thu, 20 Feb 2020SNSPA acordă credite ECTS studenţilor care parcurg programul ECDL

 • Facultatea de Administrație Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative  a  stabilit numărul de credite ECTS, pe care le pot obține studenţii care urmează cursurile de formare ECDL și finalizează prin promovarea examenelor ECDL.
   
  Astfel, studenţii pot beneficia  pentru fiecare modul ECDL absolvit de un număr de credite situat între 1 și 3 credite ECTS. 1 credit ECTS este acordat pentru o activitate de 25 ore, ce include ore de predare și ore de învățare.
  Acest proces a pornit cu o propunere de modificare a Regulamentului SNSPA privind creditele transferabile ECTS, în sensul introducerii posibilităţii de recunoaştere şi a altor activităţi extracurriculare, între care şi programul internaţional ECDL, iar propunerea a fost acceptată de către Senatul universităţii. 
   
  Creditele ECTS/SECT pot fi obţinute de studenţi şi pentru discipline şi activităţi formative, organizate de către SNSPA, complementare planurilor de învăţământ (cursuri desfăşurate în temeiul parteneriatelor dintre universitate şi structuri reprezentative ale mediului de afaceri, cursuri alternative desfăşurate în timpul vacanţelor,  şcoli de vară/şcoli de iarnă, cursuri cu certificare ECDL, workshop-uri, internship-uri etc.).
  Alocarea de credite se face în funcţie de cantitatea de muncă necesară pentru promovarea probelor finale. Creditele obţinute vor fi alocate peste nivelul celor 180 credite ECTS/SECT – pentru programele de licenţă şi peste nivelul celor 120 credite ECTS/SECT – pentru programele de masterat.
  Pentru aceste discipline se pot întocmi documente şcolare care să conţină numărul de credite obţinute. Acestea nu vor face parte din suplimentul la diplomă aferent programelor de licenţă/masterat respective.
   
  Tot in cadrul Facultății de Administrație Publică - SNSPA, Permisul ECDL Start echivalează laboratorul pentru disciplina Elemente de Tehnologia Informației, iar Permisul ECDL Standard echivalează laboratorul pentru disciplina Elemente de e-Administrație.
   
  Facultatea de Administrație Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative  este primul Centru de Testare Acreditat ECDL din anul 2002.
  Sistemul european de acumulare și transfer al creditelor de studii (ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System) este un instrument al Spațiului european al învățământului superior, utilizat pentru a spori transparența studiilor și a cursurilor. 
   
  La nivel internaţional, o serie de universităţi urmăresc ca absolvenții lor să deţină Permisul ECDL (University of Manchester, Oxford Brookes University, University of London, University of Glasgow, University of Malta, University of West of Scotland, University of Pavia Italy, Universitatea Autonoma din Barcelona, Universitatea Autonoma din Lisabona etc).


  ECDL în învăţământul superior din Europa.

  5 Module ECDL recomandate pentru credite la facultate de către Consiliul American pentru Educaţie.


  În România, până în prezent au fost acreditate peste 800 de centre de testare ECDL, între care şi universităţi precum: SNSPA București, ASE Bucureşti , Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea Gheorghe Asachi Iaşi, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea din Craiova.
  De-a lungul timpului, o serie de universităţi au echivalat diverse cursuri de informatică/birotică cu Permisul ECDL.


  1170x460-toheight-90-ects2.jpg

This website is using cookies

Our website uses cookies to give users access to tailored content and ads, but also to allow different social media features and traffic analysis. Cookies are useful in improving the website and collecting information regarding the way a visitor uses the website, information which could be used by authorized social media, advertising or analytics partners. Along with other information offered or collected as result of their services use, these cookies could offer convenient data insights about the user’s needs and behavior on the website. By choosing to continue using our website, it means you agree to and accept our cookies.

Accept